श्रीगणेश की आरती : जय गणेश देवा…

आरती श्री गणेश जी की   जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा ॥ जय...एक दंत दयावंत चार भुजा धारी। माथे सिंदूर सोहे मूसे की सवारी ॥…